Antrepomuzda transit, ihracat ve aktarma hizmetleri,tecrübeli personelimiz ve teknolojik olarak üstün çok sayıdakiekipman kapasitemiz ile son derece hızlı ve kaliteli olaraksunulmaktadır. Antrepo rejimi kanunu çerçevesinde müşteriistek ve ihtiyaçlarına göre değişebilen, ürüne ve firmayaözel hizmet üretebilme esnekliğimiz bulunmaktadır.

HİZMETLERİMİZ
  • DEPOLAMA Elleçleme Ütü Paket Paketleme Dağıtım
  • GÜMRÜKLÜ ANTREPO HİZMETLERİ
  • KARAYOLU DAĞITIM